quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

Biblioteca en crise?

depósito Biblioteca Museo Etnolóxico
Nestes tempos de crise capitalista é preciso buscar fórmulas para que as institucións públicas poidan seguir realizando a súa labor que non é outra que servir ás cidadás e cidadáns, pois continúan a pagar impostos. É certo que hai pouco orzamento para cultura e menos para os museos e menos ainda para as bibliotecas de museos. A nosa fórmula e a doutras bibliotecas de museos de todo o Estado Español, para superar esta crise, é a cooperación e a colaboración, que sempre enriquece, facémolo sobre todo a través do Proxecto Musas_bibliotecas de museos podedes ver en que consiste AQUÍ , que nos permite establecer unha rede de comunicación entre profesionales para o intercambio de publicacións así como compartir duplicados que temos acumulados nas nosas bibliotecas e que sen embargo outra biblioteca precisa, por otra banda chamamos á porta de institucións públicas e privadas que editan publicacións para que fagan doazóns, e outra fórmula moi utlizada nos últimos anos é a do préstamo interbibliotecario é dicer servirnos por un tempo de publicacións que compraron noutros centros e que sabemos que teñen consultando o Catálogo de Acceso Público (OPAC) como o das Bibliotecas Públicas do Estado no que tamén se encontran moitas bibliotecas de museos de todo o Estado AQUÍ,  isto permite darlle servizo á persoa que precise o documento sen ter que compralo.

No caso da Biblioteca do Museo Etnolóxico, neste ano, establecemos intercambio con novos centros que a cambio das publicacións editatas polo museo  enviaron as súas publicacións: Museo Etnográfico de Castilla y LeónMuseu Valencià d'EtnologiaMuseu d'Etnologia de Barcelona.

Por otra banda a Biblioteca Pública de Ourense fíxonos unha doazón importante de libros editados pola Fundación Barrié , sen esquecer as doazóns que puntualmente fan: Deputación de Ourense, Deputación de Pontevedra e Deputación de Lugo e particulares como Xosé Ramón Estévez e o profesor de Comunicación Audiovisual da Universidad Complutense de Madrid:  Emilio C. García Fenández.

Este ano unha parte importante do tempo adicado á xestión nas bibliotecas de museos consistiu en buscar fondos para que a biblioteca poida seguir medrando e non fique obsoleta, sempre co obxectivo de servir a usuarias e usuarios.

Unha crise de orzamentos lévanos a unha expansión de novas relacións e formas de traballar.

3 comentários:

Biblioteca-Centre de Documentació Museu Valencià d'Etnologia disse...

Es lamentable el estado de nuestros presupuestos que están bajo cero. Es momento de unirnos más que nunca y cooperar. Durante una buena temporada vamos a sobrevivir de intercambios y duplicados, deberíamos incidir también el préstamo interbibliotecario. El lunes sale para Ribadavia el catálogo del Museu Valencià d'Etnologia y dentro de poco más publicaciones.
Saludos compañera!

Biblioteca-Centre de Documentació Museu Valencià d'Etnologia disse...

Malos tiempos para nuestros presupuestos bajo cero. Es momento de exprimir la imaginación y las relaciones entre instituciones, la clave es la cooperación. Durante mucho tiempo nos vamos a nutrir de intercambios y duplicados, deberíamos incidir también en el préstamo bibliotecario. Desde Valencia el lunes saldrá hacia Ribadavia el nuevo catálogo del Museu Valencià d'Etnologia y en poco tiempo alguna novedad más...

Saludos compañera!

escola pavillón disse...

Algunha xente emprega as pedras coas que tropezan como chanzos para seguir subindo... nas bibliotecas dos museos hai xente especial...a biblioteca do etnolóxico é un exemplo.