segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011

Novidade editorial: O libro da vaca

A Xunta de Galicia publicou a finais de 2010 un gran traballo de investigación
etnolingüística do veterinario Pedro Benavente Jareño e o filólogo Xesús Ferro Ruibal . No que  percorren de maneira exhaustiva en máis de 1600 páxinas o universo dun animal doméstico básico na economía e cultura  galega así o di Castelao, na cita que os autores incluén o incio da obra: “A vaca esqueceuse dos cornos e dános o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. Non nos pode dar máis... o día que seipamos o que val unha vaca, Galiza quedará redimida”.

Como indica Ferro Ruibal : “O libro é o resultado de case que vinte anos de estudos de campo en 295 dos 315 concellos de Galicia. O subtítulo do traballo, Monografía etnolingüística do gando vacún, reflicte o contido das páxinas: 12.000 palabras, 2.700 refráns, 1.100 cantigas, 5.000 entradas fraseológicas e máis de 1.300 elementos da tradición oral, todo referido á vaca, animal totémico da cultura e da economía galegas”. Neste enlace pódese consultar o ÍNDICE DESTA OBRA e neste outro enlace o TEXTO COMPLETO

Este traballo xa se pode consultar en varias bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Galicia, incluida a Biblioteca do Museo Etnolóxico, pódese ver no catálogo da rede AQUÍ.

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

Novidades febreiro 2011

Dentro das novidades incorporadas ao catálogo da biblioteca do museo, no mes de febreiro, destacamos as editadas e coeditadas polo Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) , institución coa  que a finais do ano 2010 establecemos intercambio. Destacamos as publicacións audiovisuais, interesante traballo de campo de recollida de músicas e danzas tradicionais relacionadas con diversos temas: animais, traballos, a colleita, a indumentaria, así como os catálogos das exposcións: "Campesinas: la memoria de la tierra", "Las alfarerías femenias", "Nec otium, XIX, XX, XXI: comercio e industria en Zamora", para ver todas as publicacións editadas polo Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) AQUI.
Este importante intercambio lévanos a darlle valor aos intercambios institucionais como vía de adquisición de publicacións e máis neste momento de crise económica, que tanto  está a afectar á compra de material bibliográfico, o que nos fai ir á procura, se cabe con máis fincapé que outros anos, de intercambios con outras institucións, fundacións... para así continuar mantendo actualizada a colección. Este ano, pois,  uns dos obxectivos da Biblioteca do Museo Etnolóxico é aumentar o número de intercambios ofrecendo a cambio as publicacións editadas polo Museo Etnolóxico.

Outras institucións importantes coas que xa temos establecido intercambio son: Deputación Provincial de Ourense, Museo del Traje (Madrid), Ecomuseu Municipal do Seixal (Portugal), Museu Municipal de Penafiel), Centre de Promoció de Cultura Popular i Tradicional Català (Barcelona), Centro de Artesanía Tradicional CAT (Vigo), Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela), e por suposto todos os Museos xestionados pola Xunta de Galicia: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Museo de Belas Artes de A Courña, Museo Massó (Bueu) e Museo das Peregrinacións e de Santiago.

 Nunha próxima entrada faremos referencia a outra fonte importante de adquisición de documentos, os que aportan tanto doantes privados como institucionais.

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011

Prensa local de Ribadavia na Biblioteca do Museo Etnolóxico

Dentro dos fondos bibliográficos e documentais máis consultados na Biblioteca do Museo Etnolóxico. Ribadavia,  está a prensa local antiga, para documentar a historia social e económica do Ribeiro sobre todo entre finais do século XIX até os anos 30 do século XX.
Destacamos dentros dos fondos da biblioteca do museo, pola súa continuidade e sobre todo pola cantidade de números que conservamos os seguintes títulos:


-El Avia semanario dominical que se publica por primeira vez en 1887 até 1888, según Marcos Valcárcel é “a publicación máis antiga das ourensás de fóra da capital”, baixo a dirección de Máximo Rodríguez Martínez, con puntos de suscrición en Leiro, Carballiño, Ourense e  Lisboa. Case está completo faltan só 14 números.  -El obrero. Periódico independiente nace en 1891 até 1896, publicábase os días 1, 8, 15 e 23 de cada mes. Pouco coñecido pola bibliografía. Os números que se conservan están no legado da familia Meruéndano. Os anos máis incompletos son os primeiros: 1891 e 1892 

-El Avia Ilustrado aparece en 1897 e tamén foi dirixido por Máximo Tomé. Está completo en microfilm, facilitado polas Bibliotecas Municipais de Madrid.


-El Ribadaviense nace en 1895 até 1937 según aparece no titular “decano de los semanarios de España” publicouse durante 42 anos seguidos, esta información según Jesús Sánchez García, sen embargo o primeiro número que temos é o nº  14 de maio de 1900. Dirixido por Máximo Tomé até 1925 data da súa morte, desde entón fíxose cargo do semanario Hermenegildo Rodríguez Casas. Faltan todos os números dos anos 1906 a 1910 ambos incluidos, 1912, 1914, 1926, 1935 e 1936.


-Noticiero del Avia fundado en 1910  por Emilio Canda e chega polo menos até 1937 o último número que temos é o 1337 de marzo de 1937, a pesar que nas bibliorafías dan como data 1936. Os anos dos que temos menos números son 1910, 1915, 1918, 1919 e do 1921 ao 1929.


Lamentablemente estes semanarios non están completos, ainda que grazas á doazón da Familia Meruéndano, de Xesús Sánchez Orriols e do Concello de Ribadavia, que conservaron ao longo dos anos moitos dos números temos unha colección bastante completa. Desde aquí convidamos a todas as persoas que poidan ter algún número destes títulos ou de outro tipo de prensa que se publicara no Ribeiro que se pasen pola biblioteca do museo, pois o que se conserva nunha institución pública permite que todas as persoas poidan acceder a esa información. Solicitamos á Biblioteca de Galicia que nos incluirán dentro do proxecto Biblioteca dixital de Galicia, chamado Galiciana, para dixitalizar e facer máis accesible esta prensa local.


Outros: El Intransigente, El Vendaval, En Familia, Ris-Ras, Zaramallada. Para saber máis sobre a prensa local de Ribadavia:
-Cabo Villaverde, Miguel: Prensa agraria en Galicia. Ourense: Duen de Bux, 2003.
-Lira Pousa, Lolín: La prensa ribadaviense del siglo XIX. La Región 24/03/2016. [En liña]. Pódese consultar aquí.
-Lira Pousa, Lolín: La prensa ribadaviense en el siglo XX. La Región 14/04/2016. [En liña]. Pódese consultar aquí   
-Rodríguez Rodríguez, Luciana: Pretextos e textos. O ben cultural etno-histórico. Ficha nº 2, xuño 2003. Ribadavia: Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia. Pódese descargar aquí.
-Sánchez García, Jesús:”Prensa local”. En: Ribadavia en el recuerdo. Ourense: Deputación de Ourense, 1987, pp. 181-192.
-Santos Gayoso, Enrique: Historia de la prensa gallega, 1800-1986. Sada: Ediciós do Castro, 1990.
-Santos Gayoso, Enrique : Historia de la prensa gallega, 1800-1993. Sada: Ediciós do Castro, 1995.
 -Valcárcel López, Marcos: A prensa en Ourense e a súa provincia. Ourense: Deputación Provincial de Ourense, 1987.

terça-feira, 1 de fevereiro de 2011

Informe Biblioteca xaneiro-xuño 2010

Os recortes orzamentarios aplicados á Consellería de Cultura e Turismo no ano 2010 limitaron a adquisición de fondos bibliográficos sobre todo monografías, pois foi necesario manter as suscricións ás publicacións seriadas especializadas. Relación de Títulos de Revistas.

A biblioteca participou activamente no proxecto Museo Aberto, máis en concreto no obradoiro Museo no Cárcere: "A tatuaxe desde dentro: pasado e presente", no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar.

Entre as consultas destacamos a do profesor da Facultade de Humanidades de Lugo (USC) Gonzalo Francisco Fernández Suárez, que permitiu dixitalizar tres documentos importantes do fondo documental de Rubén García Álvarez..

Neste semestre de xaneiro a xuño traballouse intensamente no programa e difusión da xornada de bibliotecas especializadas do 20 de outubro.

En xuño de 2010 abrimos un blog  co obxectivo de facer máis visible a Biblioteca do Museo Etnolóxico. Ribadavia.

Este informe referente aos fondos documentais e bibliográficos, xunto co do resto das áreas do Museo Etnolóxico: Fondo Audiovisual, Colección Moble, Restauración e Difusión, é publicado no boletín A Fundación editado semestralmente pola Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia. Noutra entrada falaremos das publicacións da Asociación de Amigos do Museo.
Pódese ver completo o Informe do Museo Etnolóxico.