sexta-feira, 13 de março de 2015

informe Biblioteca 2014


Xestión da colección bibliográfica:

Dstacamos neste ano 2014 o incremento de fondos bibliográficos da Biblioteca grazas as doazóns e depósitos feitos por particulares, e a falta de orzamento para compra e actualización da colección bibliográfica, exceptuando o aportado para a suscrición de publicacións periódicas xa abertas.

-Monografías rexistradas durante 2014: 378 títulos, neste ano non houbo  partida de orzamento para compra de monografías, o que impediu actualizar a colección, a maioría dos rexistros foron doazóns sobre todo de particulares, algunhas institucións (El Instituto de la Mujer e o Ministerio de Agricultura) e continuamos cos mesmos intercambios (pois carecemos dunha publicación estable coa que establecer intercambios). As novidades ingresadas neste 2014 pódense consultar AQUÍ.

-Catalogáronse no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia, por parte da Biblioteca do Museo 485 exemplares durante 2014, tendo en conta que tamén se fai catalogación retrospectiva de documentos xa existentes, e non só dos que ingresan, pois hai un parte importante da Biblioteca que está ainda catalogada de forma manual.

pequena mostra da doazón de Xosé Ramón Estévez
-Publicacións periódicas activas durante 2014: 120 títulos activos con varios números ao ano, que foron xestionados para facilitar o acceso ao documento, pódesen consultar os sumarios dos novos números ingresados no Pinterest do Museos AQUÍ.
 
-Inventario e rexistro das doazóns dos Fondos de: Luisa Escudero, Xosé Ramón Estévez (é unha doazón aberta, continúarase co inventario), Fernando Morí, Mari Trini Domínguez, Francisco González González. Inventario e rexistro dunha parte do Fondo Bibliográfico e Documental de Elvira Fernández. 

Difusión selectiva da información: 

-Das novidades, tanto das monografías como dos novos números das revistas, infórmase puntualmente tanto a usuarios/as internos/as e externos/as a través de correo electrónico, e a través das redes sociais, para a difusión de novidades utilizamos Pinterest  . Neste 2014 incluimos 99 elementos referentes a índices e sumarios de revistas e 88 portadas de monografías que ingresaron como novidades con referencias ao índice da obra. Tamén incluimos en Pinteret unha selección bibliográfica de 20 monografías de estudos sobre a muller en Galicia AQUÍ

-Continuamos difundindo a actividade e os fondos da biblioteca a través deste blogue: cunha actualización menos periódica do que desexaríamos. En 2014 introducimos 12 entradas de temas variados, destacamos como novidade, ainda que xa empezamos en decembro de 2013, coa recensión

exposición Detrás da máscara
 de libros que lle solicitamos aos autores e autoras para que nos falaran do seu libro, que completamos cun resumo, biografía e unha bibliografía dos autores destacando o acceso en liña aos artigos.

-Bookcrossing, liberación de libros, no Día Internacional do Libro 2014 pola zona rural do Ribeiro, uníndonos un ano máis a actividade conxunta de moitas Bibliotecas de Museos de España e que organiza a Biblioteca do Museo ARTIUM de Vitoria. Seguimos coa zona bookcrossing nas salas do Museo. 
-Selección e exposición de bibliografía representativa de traballos sobre o entroido na exposición Detrás da Máscara. Fotografías deDemetrio Monteagudo González.

Usuarias/os: usos da Biblioteca:

-Atendeuse a solicitude de información do persoal do museo como apoio documental e bibliográfico ás actividades desenvolvidas nas distintas áreas do museo: catalogación, conservación e restauración de pezas, exposicións… ben aportando fondos da propia biblioteca e ou ben aproveitando o servizo de préstamo interbibliotecario con bibliotecas galegas e estatais. Por outra parte prestouse apoio bibliográfico e facilitouse o acceso ao documento no proxecto museolóxico do Museo Galego do Viño desenvolvido durante este ano 2014 no Museo Etnolóxico, así como no proxecto museolóxico do Museo Etnolóxico. 

-71 usuarios/as externos/as foron atendiados/as durante 2014, por correo electrónico, teléfono, persoalmente ou a través de préstamo interbibliotecario, sen esquecer que todas son consultas especializadas e sempre personalizadas: busca e selección  de información, facilitar o acceso ao documento ben de forma presencial ou ben a través de fotocopias e cada vez máis a través da dixitalización de documentos. Indicar que nestes últimos catro anos houbo un descenso progresivo da usuarias/os externas/os, talvez a crise tivo algo que ver. Tamén se xestionaron préstamos intrabibliotecarios con outras Bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Galicia e préstamo interbibliotecario con outras Bibliotecas Públicas e Especializadas do Estado. Entre os temas consultados durante este 2014 destacamos: sempre son moi demandados os xornais locais antigos, tamén temas de xenealoxía, o temas dos arrieiros, e adegas, este ano especialmente houbo interés pola historia das irmás Touza, fotografía e conservación do patrimonio.

-As consultas ao catálogo en liña da biblioteca do museo foron de 1721, baseadas nunha estimación das administradoras do catálogo colectivo daRede de Bibliotecas de Galicia, no que está integrado o catálogo da Biblioteca do Museo.

-O blogue da Biblioteca do Museo durante 2013 tivo 1789 visitas virtuais.

Colaboracións:

colaboración Biblioteca Deputación Ourense
-Colaboración co Colexio de educadoras e educadores sociaisde Galicia (CEESG) e a Facultade de Ciencias da Educación da Universidade deVigo nas VI xornadas internacionais de educación social e xerontoloxía cotítulo: Boas prácticas:profesionalización e experiencias xeragóxicas, o día 1 de outubro de 2014 ás 17.30 a equipa técnica do Museo Etnolóxico formada por: Pilar Iglesias, Rosa Lamas e Xosé Carlos Sierra xunto coa profesora da Universidade de Vigo Fátima Braña falamos do programa Lembrar no museo incluido no proxecto Museo Aberto, no que está directamente implicado a Biblioteca do Museo.

-Colaboración con máis de 62 Bibliotecas de Museo de toda España repartindo libros libres por todo o mundo na actividade de Bookcrossingo 23 de abril para celebrar o día Internacional do Libro.
 -Colaboración coa Biblioteca da Deputación de Ourense: en xuño de 2014 solicitamos unha copia dixital dos seguintes números do xornal local El Noticiero del Avia: nº 71, nº 476, nº 478,  nº 508, nº 523, nº 544, nº 546, nº 547, nº 548, nº 549, nº 551, nº 552, nº 554, nº 555, nº 562, nº 563, nº 573, nº 577, nº 578, nº 580, nº 587, nº 596, nº 599, nº 805, nº 812, nº 815, nº 818, nº 821, nº 836, nº 849, nº 852, nº 911, nº 989.

Actividades: 


-Organizamos a visita e preparamos un obradoiro co Clube de Lectura CEPI Tomás de Lemos abril de 2014.

-Organizamos a visita e preparamos un obradoiro co  IES Ferro Couselo de Ourense.

-A Biblioteca colaborou activamente co Cineclube Padre Feijoo de Ourense na organización do ciclo de cinema: Marxes Fílmicas.

Outros:

-A Bibliotecaria foi a titora das prácticas de Nuria Sánchez Álvarez na Biblioteca do Museo do 05/03/2014 ao 09/05/2014. Coordinandoyraballos de xestión bibliotecaria: rexistro, signatura e colocación de monografías, control de publicacións periódicas en fichas kardex e posterior colocación. Tarefas de difusión co bookcrossing do Día do Libro. Clasificación e inventario do Fondo documental e bibliográfico de Juan A. Bande, centrándose no inventario , clasificación e colocación da documentación e literatura efémera relacionada coa Coral de Ribadavia de 1985-1990. Informe dos traballo AQUÍ.

liberación de libros polo rural de O Ribeiro

Sem comentários: