segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

Informe Biblioteca 2012


xornal antes da restauración
Conservación da colección:

xornal restaurado e encapsulado
Nos distintos fondos e depósitos documentais e bibliográficos existen documentos antigos en mal estado de conservación o que moitas veces dificulta o seu acceso, sobre todo xornais locais antigos. Realizada unha primeira análise polo Departamento de Restauración detectouse a necesidade de facer un proxecto de conservación, pois, sobre todo os máis antigos, estaban en perigo de perderse. En outubro de 2012 empezouse a traballar co xornal local máis antigo: El Avia (1887), despois de que cada número pase polo laboratorio de restauración, chega á biblioteca para a súa dixitalización, seguindo os criterios indicados desde a Biblioteca de Galicia, para posteriormente poder incluilos en Galiciana á Biblioteca Dixital de Galicia. Este proceso de dixitalización permite tanto a conservación como a facilidade no acceso ao documento e a súa difusión a través da internet, unha vez que se suban a Galiciana, neste enlace aquí pódese ver un dos números de El Avia xa dixitalizado en Galiciana.

Difusión selectiva da información:
-Das novidades, tanto das monografías como dos novos números das revistas, se informa puntualmente tanto a usuarios/as internos/as e externos/as a través de correo electrónico, e desde novembro de 2012 a través das redes sociais, para a difusión de novidades utlizamos Pinterest http://pinterest.com/museoetnoloxico/  : onde subimos a portada do documento e engadimos o enlace ao índice ou sumario da obra, sobre todo de publicacións periódicas, ao carecer prácticamente de novidades en canto a monografías, por falta de orzamento, que só se mantivo para continuar as suscrición de publicacións periódicas especializadas.

zona oficial bookcrossing nas salas de exposición
-Celebramos o Día Internacional do Libro (23 de abril) uníndonos á  inicitiva internacional de bookcrossing, liberación de libros, promovida pola Biblioteca-Centro de Documentación ARTIUMde Vitoria, na que participaron máis de 70 bibliotecas de museos. A Biblioteca do Museo Etnolóxico liberou libros que xa están viaxando. Como a iniciativa foi tan eficaz decidimos crear nas salas do Museo Etnolóxico unha zona oficial permanente de liberación de libros onde imos depositando libros libres tanto desde o Museo como calquera persoa pode liberar os seus libros nesta zona bookcrossing, o xogo é que os libros circulen polo tanto cazar un libro liberado supón volver a liberalo e non deixar que se aburra no estante da casa. Esta é a biblioteca liberada polo Museo Etnolóxico AQUÍ.

a Biblioteca "invadindo" a exposición "A mirada dos espazos"
-"A Biblioteca invade espazos expositivos": para difundir os fondos bibliográficos da Biblioteca surxiu a idea de incluir nas exposicións temporais organizadas polo Museo, material bibliográfico e documental, a idea é aportar documentación sobre os temas da exposición, acercar pequenas bibliotecas temáticas a usuari@s do Museo que en principio non utlizarían a biblioteca do museo, e talvez nen saiban que exista. O material bibliográfico non como peza exhibida senón como material para consultar sobre unha mesa para que a xente poida consultalo fácilmente. Esta experiencia levouse a cabo nas exposicións: “Lagares Rupestres. Pegadas dahistoria vitivinícola en Galicia” marzo 2012, “A MIRADA DOS ESPAZOS. Cara aunha antropoloxía visual” 5 setembro 2012, “Outono fotográfico” novembro 2012


-Continuamos difundindo a actividade e os fondos da biblioteca a través do blogue da biblioteca, cunha actualización periódica. En 2012 introducimos 11 entradas de temas variados: informe da biblioteca, documentos sobre o cinematógrafo, o barallete: fala secreta dos afiadores, máscaras do entroido ourensán, álbum de cromos:”Las Bellezas de Galicia”, sobre a actividade a biblioteca comparte espazos expositivos, sobre o bookcrossing, documentación e bibliografía do viño do Ribeiro, o Día Internacional do Museos, as revistas de moda antigas, relación de revistas especializadas do noso fondo bibliográfico que son difíciles de encontrar en outros centros, durante este ano 2012 o blogue da biblioteca tivo 1790 visitas.
Desde a Biblioteca do Museo tamén actualizamos as redes sociais nas que está presente o Museo: Facebook (a páxina de Facebook do Museo ten 336 siareiros/as (que aumentan cada día, grazas a todas as persoas que nos siguen) que acceden  e comparten diaramente  información e documentación aportada relacionada cos fondos e actividades do Museo, Twitter @museoetnoloxico (desde esta rede social  informamos e interactuamos con 909 tuits para 286 persoas, institucións e asociación que nos siguen), Slideshare, Youtube, Flickr, Issuu, Pinterest sempre co nome museoetnolóxico.

Usuarios/as:
-Atendeuse a solicitude de información do persoal do museo como apoio documental e bibliográfico ás actividades desenvolvidas nas distintas áreas do museo: catalogación, conservación e restauración de pezas, exposicións… ben aportando fondos da propia biblioteca e ou ben aproveitando o servizo de préstamo interbibliotecario con bibliotecas galegas e estatais.
-83  usuarios/as externos/as  foron atendiados/as ben por correo electrónico, teléfono, persoalmente ou a través de préstamo interbibliotecario, sen esquecer que todas son consultas especializadas e sempre personalizadas, tendo en conta que a consulta consiste en buscar e seleccionar a información, facilitar o acceso o documento ben de forma presencial ou ben a través de fotocopias e cada vez máis a través da dixitalización de documentos. Tamén se xestionaron préstamos intrabibliotecarios con outras Bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Galicia.
-As consultas ao catálogo en liña da biblioteca do museo foron de 1531, baseadas nunha estimación das administradoras do catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia, no que está integrado o catálogo da Biblioteca do Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense.


Outras actividades:
En novembro de 2012 o Ministerio de Cultura publicou en liña as actas da I Jornada de Bibliotecas de Museos: Nuevos medios y nuevos públicos (Madrid. 28, 29 e 30 de novembro de 2011) http://www.mcu.es/museos/docs/Primeras_Jornadas_BIMUS.pdf, nas que aparece o artigo: Bibliotecas de museos na “Rede de Bibliotecas de Galcia” escrito conxuntamente con Antonia Soto, bibliotecaria do Museo das Peregrinacións e de Santiago.

Xestión da colección bibliográfica:

Os datos do proceso de xestión da colección durante o ano 2012: compra, recepción, rexistro, catalogación e ubicación dos fondos na estantería foi o seguinte
-Monografías rexistradas durante 2012: 173 títulos, destacar que durante este ano debido a falta de orzamento non se comprou ningunha monografía, todas se adquiriron por doazón e por intercambio
-Catalogáronse no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecasde Galicia, por parte da Biblioteca do Museo 435 exemplares, tendo en conta que tamén se fai catalogación retrospectiva de documentos xa existentes, e non só dos que ingresan.
-Publicacións periódicas activas durante 2012: 116 títulos (só dous máis que no ano 2011, que entraron por doazón), destes 116 títulos activos con varios números ao ano, que foron xestionados para facilitar o acceso ao documento.
-Baleirado de publicacións periódicas e obras colectivas: 200 exemplares
-Xestión de 30 intercambios de publicacións con diversas institucións, con recepción e envío de publicacións.

Sem comentários: