segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Publicacións seriadas especializadas

A eliminación de orzamento para compra de publicacións fixo que encamiñaramos todo o diñeiro das compras da Biblioteca do Museo Etnolóxico para manter as suscricións de publicacións seriadas especializadas, pois é fundamental manter completas as coleccións por un lado e por outro lado recibir novos números destas publicacións supón actualizar a colección.
Os títulos que incluimos nesta entrada, non son todos e nen sequera os máis ou menos importantes do fondo da Biblioteca, senón que por ser títulos cunha suscrición por compra, a maioría, bastante cara pois case todas son publicacións editadas e publicadas no extranxeiro, queríamos difundilos tanto entre usuarias/os directos como entre outras institucións: museos, bibliotecas especializadas.. que poidan ter interese nestes títulos e que debido ao seu prezo as veces son difíciles de encontrar.
Os temas máis destacados son: antropoloxía social e cultural, antropoloxía visual, etnomusicoloxía,conservación e restauración do patrimonio e museoloxía


-Anthropology today
Edita: Gustaaf Houtman e publicada por The Royal Anthropological Institute
Temas: antropoloxía social, antropoloxía biolóxica, arqueoloxía, estudos sobre cultura material
Sumarios:
-Coré
Edita: co-edición  por la SFIIC e  Éditions Errance
Temas: conservación e restauración de patrimonio cultural
Sumario e resumes:
-Culture et musées: antes Publics et musées
Edita: Université d’Avignon
Temas: patrimonio cultural, institucións culturais, xestión de museos
A texto completo Publics et musées, e de Culture et musées desde nº 1 (2003) até o nº 10 (2007) pois ten unha cadencia de dous anos aproximadamente de publicación a texto completo:
-Curator
Edita: California Academy of Sciences
Temas: xestión de museos, prácticas expositivas, estudos de usuarios, conservación, educación en museos
Sumario e resumes:
-Current anthropology
Edita: University of Chicago Press
Temas: antropoloxía social e cultural, antropoloxía física, etnoloxía, etnohistoria, arqueoloxía e prehistoria, folclore e lingüística.
Algúns artigos a texto completo, sumarios: 
-Datatèxtil
Edita: Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Temas: restauración e conservación de tecidos, industria téxtil, artesanía téxtil, tecido, indumentaria, vestido, moda
Sumarios:
-Ethnologia Europaea
Edita: co-edición Museum Tusculanum Press e University of Copenhagen
Temas: antropoloxía social e cultural e socioloxía europea
Sumarios:
-Ethnos: journal of anthropology
Publica: Routledge Journals, Taylon & Francis e Fundada por The Museum of Ethnografy, Stockholm
Temas: antropoloxía social e cultural, etnografía, socioloxía, historia e teoría da antropoloxía, ciencias sociais
Sumarios, resumes, acceso a texto completo a algúns artigos:
-Ethnomusicology
Edita: Society for Ethnomusicology e publicada por University of Illinois Press
Temas: dirixida a músicos, folcloristas, antropólogos
Sumarios:
-Gradhiva
Edita: Musée du Quai Branly
Temas: etnoloxía, historia, estética, socioloxía, música, literatura
Texto completo algún números, sumarios
-Museum anthropology. Journal of the Council for Museum Anthropology
Edita: Chip Colwell-Chanthaphonh and Stephen E. Nash e publica: American Anthropological Association (AANA)
Temas: fomentar a antropoloxía dentro dos museos
Sumarios:
-Museums journal
Edita: Museums Association. London
Temas: museoloxía, montaxe exposicións, conservarción do patrimonio,
Sumarios:
-Nuova museología
Edita: dell'Associazione Italiana di Studi Museologici
Temas: museoloxía
A texto completo do nº 1 ao nº 18,
-Revue des études juives
Edita: Société des Études Juives
Temas: antropoloxía, socioloxía e historia do xudaísmo e dos xudeos
Sumarios:
-Technè
Edita: Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
Temas: conservación e restauración do patrimonio, materiais e  procesos de restauración
Sumarios:
-Techniques et culture
Edita: Maisons des Sciences de l’Homme
Temas: etnoloxía, antropoloxía social e cultural, socioloxía da cultura
Texto completo nº 35-36 ao nº 50, sumarios
-Terrain: revue d’ethnologie de l’Europe
Edita: Ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation de la Maison des sciences de l'homme de Paris.
Temas: ciencias sociais, antropoloxía da sociedade actual, partindo dun tema concreto: a música, o amor, o diñeiro, a cooperación… estudiado por sociólogos, antropólogos, psicólogos, etnólogos, historiadores
A texto completo desde o nº 1 ao 49 (e continuando), sumarios:
-Visual Anthropology Review
Edita: Liam Buckley and Laura Lewis e publicada por American Anthropological Association (AMAA)
Temas: antropoloxía visual e cultural
Todos os títulos que temos no fondo de publicacións seriadas na Biblioteca do Museo Etnolóxico, en curso e xa cerrados, de compra, intercambio doazón pódense consultar AQUÍ
 

Sem comentários: