quarta-feira, 20 de abril de 2011

Doazóns de particulares á Biblioteca do Museo Etnolóxico. Ribadavia

Unha das formas de ingreso de documentación bibliográfica son as doazóns desinteresadas por un lado de institucións e asociacións e por outro lado de particulares, a estes queremos hoxe por en valor.
As doazóns de particulares, despois do estudo e selección por parte do persoal técnico do material ofrecido, pois debe adecuarse as temáticas e necesidades de información das materias do propio Museo Etnolóxico, pasan a formar dos fondos bibliográficos da biblioteca, procuramos que todas as doazóns teñan o seu inventario.
Dentro das doazóns valoramos sobre todo material de difícil conservación como a prensa antiga, a literatura gris (informes, estatutos, balances de empresas, asociacións, institucións...), así como material efímero (folletos, convites, dípticos, correspondencia, programas...) de actividades políticas, económicas, culturais que habitualmente teñen unha difícil distribución, e que son documentos de información importantes para o estudo da antropoloxía social e cultural.
Agradecemos a todas as persoas doantes, que axudan a incrementar os fondos bibliográficos e documentais da Biblioteca do Museo Etnolóxico. Ribadavia, e permitindo así, por un lado, a súa conservación e, por outro, a posibilidade de que toda persoa interesada poda consultalo nunha institución pública.
O noso recoñecemento a todas esas persoas, nesta relación que se pode ver AQUÍ.

Sem comentários: