quinta-feira, 25 de novembro de 2010

Novidade editorial: As fábricas de papel na comarca do Carballiño

 

O domingo 21 de novembro presentábase nas instalacións da antiga fábrica de papel de Lousado (Piñor) na comarca do Carballiño o libro: “ As fábricas de papel na comarca do Carballiño” editado polo Centro de Estudios Chamoso Lamas.
Como indica no prólogo, Xosé Carlos Sierra, director do Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense, o estudo feito neste libro polo xeográfo Francisco Fumega e o historiador Xosé Luis Sobrado investiga desde unha prespectiva da historia local á industrialización decimonónica da Galiza nun sector escasamente tratado como é o papel e a súa fabricación.
No traballo realizan un levantamento das principais fábricas existentes na conca do  río Arenteiro, así como un estudo sociolóxico das persoas que levantaron e traballaron nestas industrias, por un lado os burgueses innovadores e por outro as mulleres asalariadas que traballaban nestes enxeños, e as consecuencias económicas que supuxo a fabricación de papel para a comarca do Carballiño. Todo isto é resultado da consulta de diversas fontes documentais: arquivos parroquiais e históricos, museos, fontes orais, estatísticas, protocolos notariais...
Podedes consultar este estudo na Biblioteca do Museo.

Sem comentários: