segunda-feira, 23 de agosto de 2010

catálogo da exposición: "Álbums para o reencontro Ribadavia e os ribadaviense VII". FestaEste catálogo completa a exposición do mesmo título, que se pode ver en dúas das salas do Museo Etnolóxico. Ribadavia, nesta edición preténdese unha aproximación á festa; á diferenza entre a festa, acto festivo, celebración, etc. así como a análise diacrónica de todo aquilo que hoxe se denomina festa, e por outra parte, contrastar e complementar a información que pode ser lida nas fotografías con outras fontes.
Preséntanse algunhas notas descritivas e analíticas de distintas festas da vila de Ribadavia: as Candelas, San Lázaro, as Angustias, San Roque..., e  analízanse dúas festas relevantes, que transcenden as fronteiras da propia vila: as festas na honra da Virxe do Portal " a festa de todos" e a Festa da Istoria "a festa para todos".
Pódense ver mais datos da publicación na rede de bibliotecas de Galicia no Católogo da Biblioteca do Museo Etnolóxico

Sem comentários: