sexta-feira, 11 de junho de 2010

catálogo da exposición: "Álbums para o reencontro Ribadavia e os ribadaviense IV"
Neste catálogo os ribadavienses son vistos por si mesmos, vese e fálase de identedidade/s, através dos álbums familiares que as propias familias foron seleccionando segundo o seu criterio.
Tamén podemos ver nesta mostra de fotografías como os ribadavienses se proxectan cara ao exterior.
1. Identidades
2. Manifestacións da/s identidade/s ribadaviense/s
    2.1. Ribadavia e o Ribeiro
    2.2 Ribadavia é a Vila
    2.3. Nós somos Ribadavia: de toda a vida?
Ademais dun catálogo é un riguroso estudo antropolóxico da cultura e sociedade de Ribadavia e do Ribeiro elaborado por César Llana e Santiago Prado Conde

Sem comentários: