terça-feira, 18 de janeiro de 2022

Mostra expositiva: Os almanaques e a educación informal

 

 

Para celebrar o Día das Bibliotecas 2021 entre outras actividades producimos unha pequena mostra sobre os almanaques e a súa función na educación informal. Pódese ver no Museo Etnolóxico até outubro de 2022.

Exposición de distintos exemplares de almanaques de temáticas variadas: saúde, agrícolas, enciclopédicos, relixiosos editados entre finais do século XIX e o último terzo do século XX.

Co obxectivo de mostrar a todo o público do Museo Etnolóxico documentos singulares conservados na Biblioteca do Museo como son os almanaques, resaltando a súa importancia na historia da educación non institucional. Ademais da información cronolóxica, meteoróloxica, astrolóxica propia dos calendarios achegaban información sobre materias diversas: cultura popular (refráns, cantigas, ditos), literatura, historia, actualidade, biografía, temas de carácter social, moda... sempre cunha linguaxe sinxela co obxectivo de chegar a un público amplo e variado. 

 


 

mostra expositiva na sala do Museo

 

 


 

A información de cada un dos paneis da mostra expositiva pódese ler no artigo deste blog: Almanaques "a educación informal".

 

 

 panel 1 da mostra expositiva

 

 

  panel 2 da mostra expositiva

Sem comentários: